Voorzitter : Jacob Jansen, e-mailadres: voorzitter@dorpshuisusquert.nl
Secretaris : Monique Venmans: e-mailadres: secretaris@dorpshuisusquert.nl
Penningmeester : Ida Raangs, e-mailadres: penningmeester@dorpshuisusquert.nl
Lid, onderhoud ed. : Laurens Goedemans
Lid, beheer website: Frans Niemans

Planning : Fina Bosman, e-mailadres: jurriebosman@kpnplanet.nl

Stichting Dorpscentrum Usquert

Schoolstraat 3

9988 RV Usquert

e-mailadres: info@dorpshuisusquert.nl