Voorzitter : Jacob Jansen, e-mailadres: voorzitter@dorpshuisusquert.nl
Secretaris : Functie vacant : e-mailadres: secretaris@dorpshuisusquert.nl
Penningmeester : Ida Raangs, e-mailadres: penningmeester@dorpshuisusquert.nl
Lid, onderhoud ed. : Laurens Goedemans
Lid: Elisabeth Krikke
Lid, beheer website: Frans Niemans
Lid: Rea Ensing

Planning : Fina Bosman, e-mailadres: planning@dorpshuisusquert.nl

Stichting Dorpscentrum Usquert

Schoolstraat 3

9988 RV Usquert

e-mailadres: info@dorpshuisusquert.nl