Biljart Club Usquert

De Biljart Club Usquert is opgericht op 8 mei 1941. De Biljart Club stelt zich ten doel het bevorderen van de beoefening van het biljartspel door amateurs. Wekelijks, op dinsdagavond van 19:00 uur tot 23:00 uur, spelen wij onderlinge wedstrijden. 
De Biljart Club heeft op dit moment 18 leden. Per jaar worden er 2 periodes gespeeld, waarin elk lid elke dinsdagavond een ander lid als tegenstander heeft. Na 2 periodes worden de resultaten beoordeeld en komt er een winnaar uit de bus rollen.
Heb je interesse om lid te worden, kom gewoon op een dinsdagavond even langs. 
Vanaf het seizoen 2022/2023 heeft de Biljart Club de beschikking over 2 biljarts.

Muziekvereniging Boréas

Op 30 augustus 1899 werd in Usquert Boréas opgericht.

Binnen de muziekvereniging neemt de fanfare een prominente plaats in. Het repetoire bestaat uit zowel popmuziek als ook (licht)klassieke werken. Ook een stevige mars ontbreekt natuurlijk niet. De fanfare verzorgt optredens in Usquert en daarbuiten.

De malletband is in staat om een grote variatie aan muziekstijlen te spelen, van popnummers en filmmuziek tot volledige concert werken. Maar ook (licht)klassiek word niet geschuwd. Hierdoor is de malletband bij vele activiteiten inzetbaar, zowel marcherend als tijdens concerten.

Dorpsbelangen Usquert

De Vereniging voor Dorpsbelangen Usquert is officieel opgericht op 1 juni 1990 ten overstaan van notaris Hendricus Kooi te Warffum. Oprichters waren de heren B. H. Kiep en H.  Hopma Zijlema. 
De vereniging stelt zich tot doel de leefbaarheid in het gebied van de voormalige gemeente Usquert te bewaken en waar mogelijk te bevorderen.

G.A.V. Unitas

G.A.V. Unitas – Usquert is in 1925 opgericht. In de begin jaren werd er naast Gymnastiek ook veel aan Atletiek, Wandeltochten en Zwemmen gedaan. Nu is er Gymnastiek, Volleybal, TopFit50+ en Freerunning.

Gemengd Zangkoor Usquert

Het Gemengd Zangkoor Usquert is een algemeen koor die een aantrekkelijk en breed repertoire zingt. Het koor dankt haar ontstaan mede aan oud-leden van het Hervormd Zangkoor Usquert en het Socialistisch Zangkoor Strijdlust.
Het G. Z. U. staat onder leiding van Liesbeth van Hoffen en heeft 14 leden.
Het koor ziet uit naar versterking met nieuwe leden en vooral mannen.
Het G. Z. U. nodigt zowel mannen als vrouwen uit om de oergezellige repetities op donderdagavond 19.30 uur in het Dorpshuis te Usquert te “proeven”.


Stichting Welzijn Usquert

Marian Spoelman

Toneelvereniging KNA

Toneelvereniging Kunst Na Arbeid Usquert

Toneelvereniging Kunst Na Arbeid is een amateur toneelvereniging uit Usquert.

Opgericht op 5 mei 1931. Thuisbasis is Usquert. Repetities en uitvoeringen vinden regelamtig plaats in het dorpshuis te Usquert. Ook speelt de toneelvereniging regelmatig op verzoek elders…

De vereniging heeft een jeugdafdeling die ook actief is met toneellessen en uitvoeringen.

Vrouwen van Nu

De Vrouwen van Nu, afd. Usquert is een actieve afdeling en telt momenteel 57 leden.

Elke maand wordt er een afdelingsavond met een interessant thema voor de leden georganiseerd. Ook zijn er enkele interessante groepen ( tuinclub, culturele groep en leeskring) waaraan een groot aantal vrouwen deelnemen.

Dit alles biedt de vrouwen van Usquert een mooie gelegenheid elkaar te ontmoeten en aan hun persoonlijke ontwikkeling te werken. Onze afdelingsavonden worden in principe elke 3e dinsdag van de maand gehouden van september t/m april.

U bent van harte welkom om eens één van onze avonden te komen bezoeken.

Vereniging voor Volksvermaak

De Vereniging voor Volksvermaak is verantwoordelijk voor de organisatie van de jaarlijkse kermis, voor het regelen van de jaarlijkse braderie, voor de organisatie van een oriënteringsrit en voor de organisatie van de intocht van Sinterklaas.
Ook zijn we betrokken bij de organisatie van de jaarlijkse wielerronde “Rondom de Bult van Usquert”.

Wielercomité

 

Zielrietzangers

Het visserskoor de Zielrietzangers uit Usquert is op de elfde van de elfde in 1995 officieel opgericht. De Zielrietzangers ontlenen hun naam aan de afwateringsgeul die het getijdenhaventje van het dichtbij noordelijk van Usquert gelegen Noordpolderzijl verbindt met de Waddenzee; het Zielriet.

Het koor, bestaat voornamelijk uit leden afkomstig uit Usquert met aanvulling van enkele enthousiaste zangers uit de omgeving en heeft tot nu toe een vrij constant ledental van ongeveer 25 zangers en 2 accordeonisten. De groep heeft geen dirigent maar de accordeonisten geven op ontspannende wijze de muzikale koers aan, terwijl door 1 van hen ook alle liedjes zijn gearrangeerd. Door enkele leden zijn alle zangnummers van een eigen tekst voorzien, waarbij men zich van andere koren onderscheidt door uitsluitend in het Gronings te zingen.


Koken en Eten

Wij zijn een enthousiaste groep vrijwilligers van de eetclub “Samen Koken en Eten”. Wij koken 1 keer in de maand op donderdag voor een even enthousiaste groep dorpsgenoten, die voor de maaltijd komen maar ook voor de gezelligheid.

tai chi tao & qi gong

Vanaf 4 oktober 2022 start de nieuwe training Tai Chi Tao & Qi Gong. De training begint om 20.30 uur en duurt tot 21.30 uur.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Yvonne, 06 25206485

Fit en gezond met Sociaal Vitaal

Iedereen wil graag gezond en fit ouder worden, maar soms kun je daar wel een steuntje bij gebruiken. Daarom organiseert Stichting Goud Vereg samen met Huis voor de Sport Groningen, Stichting GALM en de Gemeente Het Hogeland het project Sociaal Vitaal, een beweegprogramma voor mensen vanaf 70 jaar. 

In februari waren de ouderen in de dorpen Warffum, Baflo, Rasquert, Den Andel, Westernieland en Usquert uitgenodigd voor het meten van hun fitheid.

Na het meten van de bloeddruk en het bepalen van de BMI (Body Mass Index) werd men getest op kracht, lenigheid en uithoudingsvermogen. Na de fittest kon men besluiten om mee te gaan doen aan de beweeglessen van het project Sociaal Vitaal. De beweeglessen zijn gericht op de fitheid en de beweeglijkheid van de deelnemers, daarnaast zijn de lessen gericht op de zelfstandigheid en de weerbaarheid van de deelnemers. Het plezier in het bewegen is daarbij het belangrijkst.

Door de wekelijkse beweeglessen ontstaan nieuwe sociale contacten en worden oude contacten hersteld. Dit kan bijdragen aan meer contacten en activiteiten buiten de beweeglessen en het ervaren van minder eenzaamheid. 

Na de lessen wordt er gezamenlijk koffie gedronken en wordt ergezondheidsvoorlichting aangeboden, informatie over gezondheid en leefstijl en de verschillende aspecten van het ouder worden. 

De Gemeente Het Hogeland ondersteunt het project financieel, de deelnemers betalen een eigen bijdrage van €2 per beweegles. Na de geplande 30 beweeglessen is het de bedoeling dat de groep verder gaat.

In de loop van maart starten de beweeglessen in Baflo en Warffum en begin april staat Usquert in de planning. Alle deelnemers die zich hebben aangemeld krijgen daar persoonlijk bericht van via een mail of telefonisch contact.

Heeft u de brief gemist, was u verhinderd voor de fittesten en heeft u wel belangstelling, neem dan contact op met:

Stichting Goud Vereg/Joke Westra. Zij is telefonisch bereikbaar op 0594 – 507271. (na 17.00 uur)